Subsidies

Komt mijn dak in aanmerking voor een subsidie?

Een goed geïsoleerde woning rendeert. Je bespaart niet enkel op je energiefactuur, je komt ook in aanmerking voor premies en een belastingvermindering. Omdat deze premies vaak veranderen en aangepast worden verwijzen we je voor een volledig overzicht van alle financiële steunmaatregelen naar de subsidieformule van de Vlaamse overheid.

Premie bedragen

2018 - De premies zijn gewoonlijk 20 à 30% van de facturen (exclusief btw). Het precieze bedrag is afhankelijk van je inkomen. De totale Renovatiepremie kan nooit meer dan 10.000 euro bedragen. Voor de categorie “Dak” is de maximale vergoeding 2.500 of 3.333 euro, afhankelijk van de inkomenscategorie waarin je valt.

Hoe kan ik de premie aanvragen?

De renovatiepremie kan je eenvoudig online aanvragen via het woonportaal van de Vlaamse overheid: wonenvlaanderen.be. Je kan de aanvraag ook versturen via de post. De aanvraagformulieren zijn te downloaden op diezelfde website.

Na 1 maand krijg je een ontvangstbevestiging. Binnen de 8 maanden volgt een beslissing. Is je aanvraag volledig en correct? Dan gebeurt de uitbetaling binnen de 12 maanden na de aanvraag.

Scroll to top